Ενοικίαση H/Y με κερματοδεκη ή server με χρονοχρέωση (κέρματα ή εισιτήρια).

Παρέχεται μαζί με τον κερματοδέκτη και λογισμικό που δεν χρειάζεται καμιά επιπλέων ρύθμιση συντήρηση ή αλλαγή από εσάς, ενώ ταυτόχρονα ο πελάτης (χρήστης) δουλεύει και χρησιμοποιεί τον υπολογιστή χωρίς περιορισμούς με πλήρης δυνατότητες.

Πλήρης υποστήριξη σε ανταλλακτικά και σε λογισμικό (software) για την μεταξύ τους επικοινωνία ηλεκτρονικός υπολογιστής με κερματοδέκτη.

Τοποθέτηση Συστημάτων με κερματοδέκτη σε κάθε χώρο όπως net cafe, ξενοδοχεία , bar, εστιατόρια, pool bar.

Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή χωρίς να χρειάζεται έξτρα προσωπικό αφού δεν θέλει εποπτεία και κυρίως δεν απασχολεί το υπάρχων προσωπικό από την εργασία του.